Τελική παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης, με το νέο δίκτυο ύδρευσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ SITE DEYA (800 × 543 px)

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές στις αναφερόμενους οδούς, ότι δίνεται τελική παράταση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών σύνδεσης, με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Μετά την λήξη της προθεσμίας η υδροδότηση από το παλαιό δίκτυο δεν θα είναι εφικτή. Οι καταναλωτές πρέπει να προσαρμόσουν το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις θέσεις των διακλαδώσεων ύδρευσης που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών τους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση