Ενημέρωση

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Για την εξασφάλιση της μελλοντικής επάρκειας πόσιμου νερού, η Δ.Ε.Υ.Α Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία με το ΑΠΘ διενεργεί έρευνες εύρεσης θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Από την έρευνα θα προκύψουν τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υδροφορίας.

Σύστημα γεωχωρικών δεδομένων

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη έχει ολοκληρώσει την καταγραφή και αποτύπωση όλων των υδρομέτρων, των δεξαμενών, των αντλιοστασίων και  των γεωτρήσεων  ιδιοκτησίας της, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Με την καταγραφή στο σύστημα έχει στη διάθεση της ένα σύγχρονο εργαλείο λήψης αποφάσεων αλλά και τη δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης των βλαβών.

Εξασφαλίζουμε την μελλοντική επάρκεια του πόσιμου νερού.

Σε συνεργασία με το ΑΠΘ τη ΔΕΥΑ  Πυλαίας Χορτιάτη διενεργεί έρευνα εύρεσης θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή μεταξύ Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη. Η έρευνα θα διερευνήσει όχι μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπόγειας υδροφορίας αλλά και τα ποιοτικά με την έννοια της αποφυγής υπόγειων νερών επιβαρυμένων από ανεπιθύμητα ανόργανα στοιχεία όπως