Συχνές Ερωτήσεις Λογαριασμών

Επιβάλλεται επί της κατανάλωσης του νερού και χρησιμοποιείται για τις πάγιες επενδύσεις της επιχείρησης (δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρύων υδάτων, δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, μελέτες κ.α.).

Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. Προηγείται ο έναντι λογαριασμός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του το 50% της κατανάλωσης της αντίστοιχης περσινής περιόδου και ακολουθεί ο εκκαθαριστικός, ο οποίος προκύπτει μετά από καταμέτρηση. Το σύνολο των λογαριασμών κατ’ έτος είναι έξι (6).

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, άμεσα, να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμου και άμεσης διακοπής της υδροδότησης.

Ο λογαριασμός διαμορφώνεται σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομέτρου. Εάν θεωρείτε ότι η κατανάλωσή σας είναι πάνω από τη συνήθη, μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες με την παρακάτω σειρά:

  • Ελέγξτε το υδρόμετρό σας αν έχει καταγράψει την ποσότητα των κυβικών που αναγράφονται στον λογαριασμό σας.
  • Ελέγξτε αν, ενώ όλες οι βρύσες είναι κλειστές, το υδρόμετρο συνεχίζει να καταγράφει.
  • Απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Το κόστος του ελέγχου δεν θα σας επιβαρύνει στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη η υπηρεσία (π.χ. ελαττωματικός υδρομετρητής, λάθος καταμέτρηση κ.α.).