Συνέδριο Χρήση Νέρού-Καινοτομία και Εκπαίδευση

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.”,κος Σωκράτης Σαμαράς, σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ, την EDA Bansko, την Eco-Nevrokop, την EDA High West Rodopi, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Καλαμαριάς, τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, τη ΔΕΥΑ Θέρμης, τη ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, το ΕΒΕΘ και το ΓΕΩΤΕΕ  σας προσκαλούν στο συνέδριο με θέμα “Χρήση νερού – Καινοτομία και Εκπαίδευση” του έργου BestU – Best Water Use του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Το συνέδριο διεξάγεται την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ..

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το νερό αποτελεί πηγή ζωής.
Όμως τα αποθέματα του δεν είναι ανεξάντλητα.
Για αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι η ορθολογική διαχείριση, η μείωση της σπατάλης του. Η ΔΕΥΑ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το μεγάλο αυτό πρόβλημα και αναπτύσσει δράσεις, με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων λλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμβαση δίνεται στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων, που αποτελούν τους «πολίτες του αύριο». Για την εκπαίδευσή τους οργανώνει ειδικές δράσεις και εκδηλώσεις, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά με μεγαλύτερη ευαισθησία στην εξοικονόμηση νερού και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διοργάνωση και συμμετοχή
σε ημερίδες και συνέδρια

Για την συνεχή ενημέρωση της επιχείρησης αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη διοργανώνει και συµµετέχει σε συνέδρια και παρουσιάσεις για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, για θέματα διαχείρισης του νερού.

Ενεργός συμμετοχή
στην ΕΔΕΥΑ

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης αποτελεί το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ και έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ΔΕΥΑ και το συντονισμό των ενεργειών τους, για την υποβοήθηση του έργου τους, σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη συμμετέχει στην ΕΔΕΥΑ με δύο στελέχη της, τον Γενικό Διευθυντή Δαφέρμο Σαράντο και τον Σεϊταρίδη Θωμά που είναι μέλη της Οικονομικής και Τεχνικής Επιτροπής, αντίστοιχα.