Συνοπτικό Τιμολόγιο

Οι τιμές χρέωσης για νερό, αποχέτευση, τέλη σύνδεσης κτλ. καθορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. και είναι οι παρακάτω:
Τέλος χρήσης υπονόμων: 75% επί της αξίας του νερού.

Πάγιο χρήσης : 6,00 € ανά έκδοση λογαριασμού.

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου: 2,00€ ανά έκδοση λογαριασμού και βάσει της διατομής:

Εγγύηση υδρομετρητή βάσει της διατομής:

Επαγγελματικό τιμολόγιο: τα πρώτα 500 m3 με τιμή 1,00 € / m3 και για τα άνω των 500 m3 τιμή 3,50€/ m3.
Ειδικό τιμολόγιο για τις κοινόχρηστες βρύσες : τα πρώτα 60 m3 με τιμή των 1,50 €/ m3
και για τα άνω των 60 m3 με τιμή 2,20 €/ m3.

 

Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης 80,00€
Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης: 70,00€
Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης Επαγγελματικών Χώρων: 140,00€
Τέλος Επανασύνδεσης :100,00€

Το Περιβαλλοντικό Τέλος στη Χρήση Ύδατος για την περιοχή μας είναι 0,0007 € ανά κυβικό κατανάλωσης, συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό και επιβαρύνεται με 13 % ΦΠΑ. Το ποσό των εισπραχθέντων Περιβαλλοντικών Τελών αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται ανά δίμηνο με έναντι και εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη, αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική κοινωνία, δίνει το δικαίωμα με αποφάσεις της για έκπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και σε κοινωφελή ιδρύματα όπως σχολεία, εκκλησίες κ.α.

Κατηγορία Α.Μ.Ε.Α. / Μείωση 50%

  • Η µείωση ισχύει για αναπηρία µεγαλύτερη του 67%. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν το ποσοστό αναπηρίας και να αιτηθούν τη συγκεκριμένη έκπτωση.

Κατηγορία Πολυτέκνων / Μείωση 50%

  • Για να ισχύσει η µείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τουλάχιστον τέσσερα τέκνα κάτω των εικοσιπέντε ετών. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατηγορία Τριτέκνων / Μείωση 30%

  • Για να ισχύσει η µείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τρία τέκνα κάτω των εικοσιπέντε ετών. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης..

Πως μπορείς να εξοφλήσεις το λογαριασμό σου

  • Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς επιβάρυνση.
  • Με Internet Banking.
  • Μέσω πάγιας ανάθεσης σε Τράπεζα.
  • Στα ΕΛ.ΤΑ ΑΕ.
  • Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ μέσω της υπηρεσίας Tora Wallet.
  • Στο ταμείο της ΔΕΥΑ με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς επιβάρυνση.