Τηλεμετρία

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη για την βελτίωση και τον έλεγχο των υδρευτικών της υποδομών έχει εγκαταστήσει συστήματα τηλεμετρίας.

Μέσω αυτών των συστημάτων, χρησιμοποιώντας έναν κοινό Internet browser έχει πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον όπου μπορεί και παρακολουθεί, ελέγχει, διαχειρίζεται και αποθηκεύει δεδομένα της εγκατάστασης. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο (Desktop, Laptop, SmartPhone)


Με την υλοποίηση των συστημάτων η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη:

  • Παρακολουθεί σε ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον (ΗΜΙ) τη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού.
  • Παρακολουθεί το ιστορικό συμβάντων, συναγερμών και σημάτων.
  • Ελέγχει απομακρυσμένα τον εξοπλισμό.
  • Παρακολουθεί σε μορφή γραφημάτων τις μεταβολές των σημάτων.
  • Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαγνωστική ανάλυση του συστήματος.
  • Παρακολουθεί και να προγραμματίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού.
  • Λαμβάνει email ή SMS σε κρίσιμες καταστάσεις.

Επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα διαχειριστικό εργαλείο προγνωστικής συντήρησης (preventive maintenance) με στόχο την πρόληψη τυχόν προβλημάτων του συστήματος.