Η Επιχείρηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας – Χορτιάτη ξεκίνησε τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 2007.
Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων μεταφοράς, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων.
Για την λειτουργία της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». H ΔΕΥΑ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο Ασβεστοχώρι, όπου έχουν συγκεντρωθεί όλες οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, για οικονομία, καλύτερη λειτουργία και οργάνωση, ευκολότερο συντονισμό και προγραμματισμό του έργου της. Στα χρόνια λειτουργίας της έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της επάρκειας αλλά και της ποιότητας του νερού, στους οικισμούς που βρίσκονται υπό την ευθύνη της. Με ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων ενισχύονται διαρκώς οι υποδομές, ενώ με συνεχείς ελέγχους προστατεύεται η ποιότητα του νερού. Παράλληλα έχει διαμορφώσει μία κοινωνικά ευαίσθητη τιμολογιακή πολιτική, για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες ύδρευσης. Με σεβασμό στο περιβάλλον, αναπτυξιακή αντίληψη και σεβασμό στον ανταποδοτικό της χαρακτήρα, η ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη, θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο κοινωνικό της ρόλο, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την ποιότητα του νερού, του πιο αναγκαίου αγαθού για την ανάπτυξη και τη ζωή μας.