Έργα Συγχρηματοδοτούμενα

Νέο δίκτυο αποχέτευσης στο Χορτιάτη και στο Ασβεστοχώρι.

Με την έγκριση της μελέτης, που κατέθεσε η ΔΕΥΑ ένα μεγάλο έργο υποδομής για τον Χορτιάτη και το Ασβεστοχώρι, προϋπολογισμού 9.175.000 ευρώ, ξεκινά. Η κατασκευή νέου σύγχρονου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και η μεταφορά των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Γαλλικό Ποταμό. Η ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, για τους κατοίκους των οικισμών, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ014 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής και έχει ξακινήσει ήδη να κατασκευάζεται.

Η μελέτη περιλαμβάνει :

  • Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό του Χορτιάτη.
  • Σύνδεση του δικτύου με εξωτερικό αγωγό, με την κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων, και παράκαμψη της υπάρχουσας μη αδειoδοτημένης μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία λόγω παλαιότητας λειτουργεί με προβλήματα επηρεάζοντας την ποιότητα παρακείμενου χειμάρρου, που καταλήγει στο ρέμα Θέρμης.
  • Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, στον οικισμό Ασβεστοχωρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών του οικισμού και η προστασία του ρέματος Ξηροποτάμου.
  • Μεταφορά της συνολικής παροχής λυμάτων των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, στον υφιστάμενο αγωγό – μεταφορέα, Ασβεστοχωρίου – Πεύκων – Αντλιοστασίου «Μύλων» με τελικό αποδέκτη τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Γαλλικό Ποταμό.

Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου

Μεγάλη επιτυχία της ΔΕΥΑ είναι η κατάθεση πρότασης και η έγκριση του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου προϋπολογισμού 3.719.829,95€ . Με την ολοκλήρωση του εξασφαλίζεται ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους του Ασβεστοχωρίου, με χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων.
Το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

Η δημιουργία του νέου δικτύου περιλαμβάνει:

  • Αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.
  • Διαχωρισμό του δικτύου σε επιμέρους ζώνες υδροδότησης, με βάση τα υψόμετρα του εδαφικού ανάγλυφου, τις απαιτούμενες πιέσεις λειτουργίας του δικτύου, τη χωροθέτηση και τα υψόμετρα των υφιστάμενων δεξαμενών, που υδροδοτούν το δίκτυο.
  • Δημιουργία βρογχωτών δικτύων, όπου είναι εφικτό.
  • Λεπτομερή σχεδιασμό δευτερευόντων κλάδων δικτύου.
  • Δυνατότητα ελέγχου και μείωσης της πίεσης δικτύου υποζωνών, με τοποθέτηση των απαιτούμενων διατάξεων παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου, συστημάτων ελέγχου πίεσης και διαρροών με σκοπό τον υπολογισμό, την διαχείριση της νυχτερινής πίεσης και τη μείωση των απωλειών.
  • Κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων υδροληψίας προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών.