Έργα Αυτοχρηματοδοτούμενα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη με βάση τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα επενδύει διαρκώς στην κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών.

Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην περιοχή “Αμπελάκια” στην κοινότητα Φιλύρου. Ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο ύδρευσης στα «Αμπελάκια» της κοινότητας Φιλύρου. Το έργο μήκους 900μ χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. και θα λύσει τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονταν στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Το νέο δίκτυο αποτελεί τμήμα της υδραυλικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, από την Δ.Ε.Υ.Α., για την κοινότητα Φιλύρου.

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στο Χορτιάτη. Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Αγίας Αικατερίνης (περιοχή Αμάρ) της κοινότητας Χορτιάτη με αποτέλεσμα την αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας αλλά και της βελτιστοποίησης της ποιότητας του νερού.Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην Κοινότητα Εξοχής. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, στην οδό Καρακάση στην Εξοχή, για την εξυπηρέτηση νέων καταναλωτών.
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Φιλύρου.
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης, με την κατασκευή νέου αγωγού στην οδό Καυκάσου στο Φίλυρο, για την εξυπηρέτηση νέων καταναλωτών.
Νέο Δίκτυο Ύδρευσης στην περιοχή της Μέριμνας στη Κοινότητα Χορτιάτη
Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης από τη δεξαμενή Μέριμνα της Κοινότητας Χορτιάτη με αποτέλεσμα την αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας αλλά και της βελτιστοποίησης της ποιότητας του νερού.
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση της δεξαμενής Λατό του Ασβεστοχωρίου με τη δεξαμενή Ψωμά του Φιλύρου
Κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης για τη σύνδεση της δεξαμενής Λατό του Ασβεστοχωρίου με τη δεξαμενή Ψωμά του Φιλύρου, προκειμένου να μπορεί να ενισχύεται με νερό η εκτός οικισμού περιοχή του Φιλύρου, όταν προκύπτουν προβλήματα τροφοδοσίας από την ΕΥΑΘ.
Χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Χορτιάτη
Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη στην προσπάθειά της για ορθολογική διαχείριση του παρεχόμενου νερού και την βελτίωση των υπηρεσιών της αναφορικά με την απόκριση στις αποκαταστάσεις βλαβών προχώρησε στη χαρτογράφηση των κυρίων αγωγών μεταφοράς ύδατος, των βανών ύδρευσης απομόνωσης – εκκένωσης, αντιπληγματικών βαλβίδων, μειωτών πίεσης.
Εγκατάσταση Συστήματος ελέγχου pH στη Δεξαμενή Μέριμνα της κοινότητας Χορτιάτη.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη εγκατέστησε σύστημα ελέγχου pH με αποτέλεσμα να βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα νερού στο δίκτυο του εξοχικού οικισμού του Χορτιάτη.
Τοποθέτηση νέων αντλητικών συστημάτων σε υδρογεωτρήσεις και αντλιοστάσια. Τοποθετήθηκαν νέα αντλητικά συστήματα:
  • στις υδρογεωτρήσεις του Κλεόβουλου και της Αργυρό 1 στο Ασβεστοχώρι,
  • στην υδρογεώτρηση της Λαγυνών Α στο Φίλυρο
  • στο αντλιοστάσιο Σαμαρά στο Φίλυρο
  • στο αντλιοστάσιο ΕΚΟ στην Εξοχή
  • στη δεξαμενή Ρέμβη του Χορτιάτη
Μελέτη Αποχέτευσης για την κοινότητα Εξοχής.
Έχει ανατεθεί και ολοκληρώνεται η μελέτη για την αντικατάσταση όλου του δικτύου Αποχέτευσης της κοινότητας Εξοχής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Μελέτη δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Φιλύρου.
Ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη ύδρευσης, αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης (εσωτερικού και εξωτερικού) για την κοινότητα Φιλύρου, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη να είναι έτοιμη να εντάξει το συγκεκριμένο έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έρευνα του Υδατικού Δυναμικού των Υδροφορέων Διερρηγμένων Πετρωμάτων του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Χολομώντα με έμφαση στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, της ασφάλειας των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών και της ανεύρεσης εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας νερού, η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη συνεργάζεται με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή της ΔΚ Ασβεστοχωρίου. Η έρευνα καλείται να διερευνήσει όχι μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπόγειας υδροφορίας αλλά και τα ποιοτικά με την έννοια της αποφυγής υπόγειων νερών επιβαρυμένων από ανεπιθύμητα ανόργανα στοιχεία όπως μαγγάνιο, σίδηρο κ.α.
Αντικαταστάσεις-Επισκευές-Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στη ΔΕ. Χορτιάτη 
Το έργο με προϋπολογισμό 300.000€ πλέον ΦΠΑ αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επειγόντων μικροέργων, για την αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση δικτύων που διαπιστώνονται στο δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης των οδών Μακεδονομάχων & Υπαίθριου Ζωής στη ΔΚ Χορτιάτη
Το έργο λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή, βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Νερού στη Δ.Κ. Χορτιάτη.
Δομικό και ουσιαστικό έργο καθώς με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε η γεώτρηση “Παπά Μπαχτσέ” και έλυσε το πρόβλημα της υδροδότησης του Χορτιάτη.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης μήκους 700 μέτρων στην οδό Μυρτιάς στη ΔΚ Χορτιάτη.
Με το συγκεκριμένο έργο έχει βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερο,ύ στη συγκεκριμένη περιοχή.
Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι διασφάλισης της υπάρχουσας υδροφορίας αλλά τρόποι αντιμετώπισης ενδεχόμενης λειψυδρίας, η ΔΕΥΑ συνεργάζεται με καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώστε να εξεταστεί η εύρεση πιθανών θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος.
Ως κύριος στόχος τέθηκε το θέμα του εντοπισμού υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή μεταξύ Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη. Η έρευνα καλείται να διερευνήσει όχι μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπόγειας υδροφορίας αλλά και τα ποιοτικά με την έννοια της αποφυγής υπόγειων νερών επιβαρυμένων από ανεπιθύμητα ανόργανα στοιχεία όπως μαγγάνιο, σίδηρο ή αρσενικό.