Έργα Αυτοχρηματοδοτούμενα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη με βάση τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα επενδύει διαρκώς στην κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών.

Ήδη για το 2018 έχει ολοκληρώσει τα έργα:

Αντικαταστάσεις-Επισκευές-Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στη ΔΕ. Χορτιάτη έτους 2018
Το έργο με προϋπολογισμό 300.000€ πλέον ΦΠΑ αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επειγόντων μικροέργων, για την αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση δικτύων που διαπιστώνονται στο δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης των οδών Μακεδονομάχων & Υπαίθριου Ζωής στη ΔΚ Χορτιάτη
Το έργο λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή, βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Νερού στη Δ.Κ. Χορτιάτη.
Δομικό και ουσιαστικό έργο καθώς με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε η γεώτρηση “Παπά Μπαχτσέ” και έλυσε το πρόβλημα της υδροδότησης του Χορτιάτη.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης μήκους 700 μέτρων στην οδό Μυρτιάς στη ΔΚ Χορτιάτη.
Με το συγκεκριμένο έργο έχει βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερο,ύ στη συγκεκριμένη περιοχή.
Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι διασφάλισης της υπάρχουσας υδροφορίας αλλά τρόποι αντιμετώπισης ενδεχόμενης λειψυδρίας, η ΔΕΥΑ συνεργάζεται με καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώστε να εξεταστεί η εύρεση πιθανών θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος.
Ως κύριος στόχος τέθηκε το θέμα του εντοπισμού υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή μεταξύ Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη. Η έρευνα καλείται να διερευνήσει όχι μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπόγειας υδροφορίας αλλά και τα ποιοτικά με την έννοια της αποφυγής υπόγειων νερών επιβαρυμένων από ανεπιθύμητα ανόργανα στοιχεία όπως μαγγάνιο, σίδηρο ή αρσενικό.