ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ».

Απευθυνόμαστε σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει σχετική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την 02-2020 Τεχνική Περιγραφή μέχρι και τις 06/02/2020.

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ_02-2020

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin