• Προμήθεια Υδρομετρητών

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

     

    Η ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προβεί σε προμήθεια υδρομετρητών και αναζητά προσφορές σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

     

    1. Συμμόρφωση με την παλαιότερη ευρωπαϊκή οδηγία 75/33/ΕΕ ή τη νέα ισχύουσα ΜΙD 2004/22/EE
    2. Τύπος υδρομετρητή: ογκομετρικός ξηρού τύπου
    3. Μετρολογική κατηγορία τουλάχιστον C ή R160 (θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην προσφορά)
    4. Πίεση λειτουργίας PN 16bar και θερμοκρασίας -20 έως 50 βαθμών Κελσίου
    5. Το κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού να είναι πλαστικό
    6. Στο σώμα των μετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατεύθυνσης ροής με βέλος επαρκούς μεγέθους σε μία τουλάχιστον θέση.
    7. Ο αριθμός σειράς (BARCODE) των μετρητών θα εκτυπώνεται με έντονα στοιχεία σε μία θέση. Η θέση αυτή θα είναι στο άνω μέρος της στεφάνης του περιβλήματος του μετρητικού μηχανισμού.
    8. Στο κάλυμμα των μετρητών θα υπάρχει με ανεξίτηλα εκτυπωμένη ή χαραγμένη η επωνυμία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, ή η ονομασία του τύπου του μετρητή.
    9. Για την σφράγιση των μετρητών οι προεξοχές που υπάρχουν στο περίβλημα του μετρητικού μηχανισμού για την κοχλίωσή του στο σώμα, θα είναι τρυπημένες.
    10. Ο υδρομετρητής στην έξοδο του θα έχει βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου Ocean.
    11. Μαζί με τον υδρομετρητή θα παραδοθούν και τα αντίστοιχα ρακόρ σύνδεσης συσκευασμένα μαζί με τον υδρομετρητή σε μεμονωμένο κουτί.
    1. Την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύει έντυπο με τα χαρακτηριστικά του υδρομετρητή και πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.

     

    Τα τεμάχια που θα χρειαστεί η Υπηρεσία είναι :

    • 100 υδρομετρητές ½’’ (σπείρωμα G3/4’’)
    • 5 υδρομετρητές ¾’’ (σπείρωμα G1’’)
    • 5 υδρομετρητές 1’’ (σπείρωμα G1+1/4’’)
    • 5 υδρομετρητές 2’’ (σπείρωμα G2+1/2’’)

  • © Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης

    Designed and Developed by Longtail Interactive

    Scroll Up