• Πρόσκληση για μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη

  Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη ενημερώνει κάθε υπάλληλο που ενδιαφέρεται για μετάταξη στην επιχείρηση προκειμένου να καταθέσει τη σχετική αίτηση.

  Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η επιχείρηση είναι:

  • Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ)  με Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού και Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή λειτουργία ή διαχείριση ή διοίκηση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης  β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Τρείς (3)θέσεις ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών  με Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ειδικά προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα δικτύων έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης .
  • Μία (1) θέση Οικονομικού -Διοικητικού ΤΕ  με Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Λογιστικής και Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη Λογιστική  με επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης. β) Χειρισμός Η/Υ.

 • © Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης

  Designed and Developed by Longtail Interactive

  Scroll Up