• Ένταξη του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

  Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη, αφού εκπόνησε τη σχετική μελέτη, υπέβαλλε αίτημα ένταξης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

  Με το υπ’αριθ. 39157/27-07-2018 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη του έργου με ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00€.

   

  TΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

  : «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»,

   Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών δικτύων ύδρευσης»

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών

  Η Πράξη «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» προϋπολογισμού 3.719.829,95€, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39157/27-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7Ν4Χ465ΧΘ7-ΣΜ0).

  Η ολοκλήρωσης της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» θα επιφέρει :

  • αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.
  • διαχωρισμό του δικτύου σε επιμέρους ζώνες υδροδότησης, με βάση τα υψόμετρα του εδαφικού ανάγλυφου, τις απαιτούμενες πιέσεις λειτουργίας του δικτύου, τη χωροθέτηση και τα υψόμετρα των υφιστάμενων Δεξαμενών που υδροδοτούν το δίκτυο
  • δημιουργία βρογχωτών δικτύων (στο βαθμό του εφικτού, λόγω του ιδιαίτερου εδαφικού ανάγλυφου του Ασβεστοχωρίου με τις έντονες αυξομειώσεις των μηκοτομικών κλίσεων, της στενότητας των οδών και της αλληλεπικάλυψης των ζωνών υδροδότησης).
  • λεπτομερής σχεδιασμός δευτερευόντων κλάδων δικτύου.
  • δυνατότητα ελέγχου και μείωσης της πίεσης δικτύου υποζωνών με τοποθέτηση των απαιτούμενων διατάξεων παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου, συστημάτων ελέγχου πίεσης και διαρροών με σκοπό τον υπολογισμό, την διαχείριση της νυχτερινής πίεσης και την μείωση των απωλειών
  • κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων υδροληψίας προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών

  Τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους του οικισμού του Ασβεστοχωρίου, με χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων.

   

   


 • © Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης

  Designed and Developed by Longtail Interactive

  Scroll Up