Δικαιολογητικά

Νέα σύνδεση

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση (με τοπογραφικό)
 • Αντίγραφο τίτλου κυριότητας υδροδοτούμενου ακινήτου
 • Σχέδιο υδρομέτρων (αφορά υδροδότηση κτίσματος με περισσότερες από μία κατοικίες) ή σχέδιο που φαίνεται η θέση του φρεατίου υδρομέτρου (μονοκατοικία)
 • Βεβαίωση της Πολεοδομίας για κτίσμα πριν το 1955
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου

Για εργοταξιακή σύνδεση επιπλέον απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (του άρθρου 4 παρ. Δ του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη)


Διακοπή υδροδότησης

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Εξοφλητικός λογαριασμός

Μεταβολή στοιχείων καταναλωτή

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή αποδοχής κληρονομίας ή Ε9 εφορίας (για ιδιοκτήτη)
 • Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (για ενοικιαστή)

Έλεγχος υδρομέτρου

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Έκπτωση Α.Μ.Ε.Α.

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό υγείας που να αποδεικνύει αναπηρία, σε ποσοστό πάνω από 67 % εφ’ όρου ζωής
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

Έκπτωση τριτέκνων και πολυτέκνων

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

Επαγγελματικό Τιμολόγιο

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο άδειας επαγγελματικού χώρου
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

© Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved

Designed and Developed by Longtail Interactive