Συνοπτικό Τιμολόγιο

Οι τιμές χρέωσης για νερό, αποχέτευση, τέλη σύνδεσης κτλ. καθορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. και είναι οι παρακάτω:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Οικιακή χρήση 2017 2018 2019 2020 2021
1η κλίμακα 0-10 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38
2η κλίμακα 11-30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,52
3η κλίμακα 31-60 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80
4η κλίμακα 61-120 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02
5η κλίμακα 121-180 2,20 2,20 2,20 2,20 2,27
6η κλίμακα 181-άνω 3,50 3,50 3,50 3,50 3,61

Τέλος χρήσης υπονόμων: 75% επί της αξίας του νερού.

Πάγιο χρήσης: 6,00 € ανά έκδοση λογαριασμού.

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου: 2,00€ ανά έκδοση λογαριασμού και βάσει της διατομής:

Διατομή 0,5″ 3/4″ 1″ 2″
Ποσό 2€ 3€ 4€ 20€

Εγγύηση υδρομετρητή βάσει της διατομής:

Διατομή 0,5″ 3/4″ 1″ 2″
Ποσό 150,00€ 200,00€ 250,00€ 400,00€
Εργοταξ. Εγγύηση 500,00€
Ν.Π.Δ.Δ. 2017 2018 2019 2020 2021
1η κλίμακα 0-10 0,65 0,65 0,65 0,65 0,67
2η κλίμακα 11-30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93
3η κλίμακα 31-60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,24
4η κλίμακα 61-120 1,80 1,80 1,80 1,80 1,85
5η κλίμακα 121-180 2,70 2,70 2,70 2,70 2,78
6η κλίμακα 181-άνω 4,50 4,50 4,50 4,50 4,64

Επαγγελματικό τιμολόγιο: τα πρώτα 500 m3 με τιμή 1,00 € / m3 και για τα άνω των 500 m3 τιμή 3,50€/ m3.
Ειδικό τιμολόγιο για τις κοινόχρηστες βρύσες: τα πρώτα 60 m3 με τιμή των 1,50 €/ m3 και για τα άνω των 60 m3 με τιμή 2,20 €/ m3.

Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης: 80,00€
Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης: 70,00€
Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης Επαγγελματικών Χώρων: 140,00€
Τέλος Επανασύνδεσης: 100,00€

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται ανά δίμηνο με έναντι και εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

© Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης

Designed and Developed by Longtail Interactive

Scroll Up