Διακοπές υδροδότησης στην περιοχή της Ρέμβης στην Κοινότητα Χορτιάτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση δικλείδων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής υδροδότησης Ρέμβης στην Κοινότητα Χορτιάτη. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υλοποίηση των εργασιών αναπόφευκτα θα προκαλέσει οχλήσεις και αναστάτωση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, από τους οποίους ζητάμε την κατανόηση, την στήριξη και την συνεργασία. Συγκεκριμένα η περιοχή που επηρεάζεται είναι εκείνη που περικλείεται από τις οδούς Υπαιθρίου Ζωής, Αγ. Παρασκευής, Κισσέως, Αναπαύσεως, Σαρβάνη, Χρ. Πόντη και παρακείμενες αυτών.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin