Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμού 10.815.570,00 Ευρώ


Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού  10.815.570,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Aνάρτηση Πρόθεσης δημοπρατησης 73-2016


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive