Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Ι.Δ.Ο.Χ. Οκτάμηνης Διάρκειας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1-2018 67ΖΧΟΕΥΞ-57Γ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2018_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 30-MART-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 6


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive