Ένταξη του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».


Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη, αφού εκπόνησε τη σχετική μελέτη, υπέβαλλε αίτημα ένταξης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Με το υπ’αριθ. 39157/27-07-2018 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη του έργου με ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00€.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive