Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας υποδομών ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ_ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ_44-2018

4. ΤΕΥΔ_44-2018_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive