ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ


6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ_22-2018_ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
4. ΤΕΥΔ_22-2018_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive