1η Παροχή Διευκρινήσεων για τη δημοπρασία του εργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017»


1η Παροχή Διευκρινήσεων


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive