Τμηματικές Διακοπές στο Χορτιάτη 20/01/2017


Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υδροδότησης της ΔΚ Χορτιάτη που παρουσιάστηκε λόγω αυξημένης ζήτησης μετά τον παγετό και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση για όλους τους καταναλωτές, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α) διακοπή υδροδότησης στην εκτός οικισμού περιοχή του Χορτιάτη (Αδραμερίου, Μυρτιάς, Περιοχή Μοσλίν, Σολωμού, Επαρχ. Αγ. Βασιλείου, Δάφνης, Περιοχή Λυκείου) κατά τις ώρες 18:00-22:00 καθημερινά.

β) διακοπή υδροδότησης στον κεντρικό οικισμό του Χορτιάτη κατά τις ώρες 22:00-7:00 καθημερινά.

Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει έως τις 23-01-2017, εκτός και εάν η υδροδότηση ομαλοποιηθεί νωρίτερα.

Συνιστούμε στους καταναλωτές να κάνουν κατά το δυνατό περιορισμένη χρήση ύδατος για να μην επιβαρύνουν τις υψηλές ζώνες του οικισμού.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive