Ανακοίνωση ποιότητας νερού στο Φίλυρο 28/8/2017


Σε συνέχεια της 18/8/2017 ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης του Φιλύρου, ότι η ποιότητα του νερού επανήλθε στα επιτρεπτά, από τη νομοθεσία, όρια. Καθώς το νερό πληροί τους όρους ανθρώπινης κατανάλωσης μπορεί να καταναλώνεται, χωρίς σπατάλη καθώς ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε στην υπεράντληση των γεωτρήσεων και κατ΄επέκταση στο πρόβλημα της ποιότητας που δημιουργήθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ποιότητας Νερού της Δημοτικής Επιχείρησης.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive