Ανακοίνωση ποιότητας νερού στο Φίλυρο 18/8/2017


Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης του Φιλύρου σχετικά με τη θολερότητα που παρουσιάστηκε στο παρεχόμενο νερό  το τελευταίο διάστημα, ότι προήλθε από την υπεράντληση των γεωτρήσεων λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης των ημερών.

Μετά από παρεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. στα υδρευτικά συστήματα η ποιότητα του νερού επανήλθε, στα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια, στις δεξαμενές του οικισμού.

Ενώ έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός στο μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, πιθανόν να παραμένουν ακόμη κάποια εσωτερικά δίκτυα που δεν έχουν καθαρίσει εντελώς.

Συστήνεται στους καταναλωτές να μην καταναλώσουν  το νερό σε περίπτωση που δεν είναι διαυγές. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταναλωθεί καθώς δεν περιέχει επιβλαβή στοιχεία.

 Η καθημερινή διενέργεια ελέγχων ποιότητας νερού συνεχίζεται και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ποιότητας Νερού για οπουδήποτε πληροφορία-διευκρίνηση.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive