Διακοπή Υδροδότησης στη ΔΚ Χορτιάτη


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης σε σύστημα προώθησης , το οποίο χρησιμοποιείται για την αλληλοκάλυψη των δεξαμενών, πιθανόν να δημιουργηθεί πρόβλημα υδροδότησης στην υψηλή ζώνη του Χορτιάτη.  Λόγω της φύσης του προβλήματος, η επισκευή του μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Δεν αναμένεται επισκευή πριν τη Δευτέρα, καθώς δεν υπάρχει  διαθεσιμότητα τέτοιων συνεργείων μέσα στο Σαββατοκύριακο.  Παρακαλώ να χρησιμοποιείται το νερό με προσοχή για να μην αντιμετωπίσει κανένας καταναλωτής πρόβλημα.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive