Διακοπή υδροδότησης σε περιοχή του Φιλύρου


Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε υπερκατανάλωση νερού, όπως προέκυψε μετά από παρατήρηση των εγκαταστάσεων ύδατος.

Η αποδεδειγμένη και διαπιστωμένη αλόγιστη χρήση του νερού για άρδευση/πότισμα/πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων ακόμη και κατά τις ώρες 12:00 – 17:00  έχουν σαν αποτέλεσμα στιγμιαίες ζητήσεις/καταναλώσεις 300 m3/ώρα διπλάσιες από τη δυναμικότητα των υποδομών και  250% πάνω από το μέσο όρο των 250lt/κάτοικο/ημέρα

Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν μη ορθολογική χρήση νερού και καταναλώσεις κατά πολύ υψηλότερες από όρο των 250 lt/κάτοικο/ημέρα με αποτέλεσμα:

  • εξάντληση των υδρευτικών υποδομών
  • κίνδυνο απώλειας της υδροληψίας
  • υποβάθμιση της ποιότητας νερού
  • φθορά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ενδεικτικά από το σύστημα ελέγχου των υδρευτικών υποδομών στο Φίλυρο προκύπτει ότι στις 7/7/2017 η άντληση ύδατος ανήλθε στα 2500 m3/ημέρα ήτοι 445 lt/κάτοικο.

Η παραπάνω αλόγιστη και ανεύθυνη χρήση θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για το όφελος των συνεπών καταναλωτών με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την προστασία των υδάτινων πόρων.

Για τη σωστή χρήση του νερού είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Προκειμένου να σταθεροποιηθεί το σύστημα υδροδότησης του Φιλύρου είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε τμηματικές διακοπές υδροδότησης κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Δευτέρα 10/7/2017 από τις 23:00 έως 07:00 αύριο το πρωί στην περιοχή του οικισμού Αμφιθέας-Παυλίδη. 


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive