Λογαριασμοί Ύδρευσης Αποχέτευσης Γ΄Τετραμήνου


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Λογαριασμοί Ύδρευσης Αποχέτευσης που αφορούν στην κατανάλωση του Γ΄τετραμήνου του 2014.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive