Πρόβλημα Υδροδότησης στο Φίλυρο


Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στο Φίλυρο, καθώς έχει κλαπεί ο υποσταθμός της ΔΕΗ στο κεντρικό μας αντλιοστάσιο.

Η ΔΕΗ προσπαθεί να αποκαταστήσει σήμερα το πρόβλημα.


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive