Χρήση Νέου Δικτύου Ύδρευσης σε Τμήμα του Ασβεστοχωρίου

Χρήση Νέου Δικτύου Ύδρευσης Ασβεστοχωρίου 1

Το έργο  «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου» βρίσκεται σε εξέλιξη και τμήματά του είναι έτοιμα να δοθούν προς χρήση. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα σκαριφήματα που ακολουθούν μπορούν να συνδεθούν στο νέο δίκτυο οι καταναλωτές που βρίσκονται σε τμήματα των οδών:

Α) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ και ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Β) ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 28-02-2022. Από 01-03-2022 η υδροδότηση από το παλαιό δίκτυο δεν θα είναι εφικτή. Οι καταναλωτές πρέπει να προσαρμόσουν το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις θέσεις των διακλαδώσεων ύδρευσης που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ.

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση