Υποχρεωτικά μέτρα για την είσοδό σας στους χώρους της ΔΕΥΑ

253947551_1205571043263559_3474903808506243932_n
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι για την είσοδο τους στους χώρους της ΔΕΥΑ είναι υποχρεωτική εναλλακτικά η επίδειξη:
Πιστοποιητικού εμβολιασμού, τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών (14) από τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου
Πιστοποιητικού νόσησης, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν
Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ). Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), τελευταίου εικοσιτετράωρου.
Τα πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση