Τμηματικές διακοπές νερού στην περιοχή του Φιλύρου

water

Σας ενημερώνουμε  ότι ο οικισμός του Φιλύρου (όπως και κάθε οικισμός της αρμοδιότητάς μας) αποτελεί ξεχωριστό υδροδοτικό σύστημα.

Λόγω της έλλειψης ικανών πηγών νερού στην περιοχή του Φιλύρου, η τροφοδοσία του Φιλύρου με νερό γίνεται από γεωτρήσεις στην περιοχή των Λαγυνών και από προμήθεια νερού από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Έτσι η τροφοδοσία νερού στο Φίλυρο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή νερού από την ΕΥΑΘ. Αυτό σημαίνει ότι όταν η ζήτηση υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας νερού η ΕΥΑΘ διακόπτει την τροφοδοσία μέχρι να επανέλθει στο επίπεδο ασφαλείας. Το ίδιο είναι υποχρεωμένη, δυστυχώς, να κάνει και η ΔΕΥΑ σε αντίστοιχη περίπτωση. Όταν αυτό συμβαίνει αναγκαζόμαστε να προβαίνουμε σε τμηματικές διακοπές προκειμένου να έχουν όλοι νερό τις περισσότερες ώρες .

Το πρόγραμμα των τμηματικών διακοπών ανακοινώνεται καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα μας το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα νερού.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin