Σύστημα γεωχωρικών δεδομένων

systimata geoxorikon dedomenon

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη έχει ολοκληρώσει την καταγραφή και αποτύπωση όλων των υδρομέτρων, των δεξαμενών, των αντλιοστασίων και  των γεωτρήσεων  ιδιοκτησίας της, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Με την καταγραφή στο σύστημα έχει στη διάθεση της ένα σύγχρονο εργαλείο λήψης αποφάσεων αλλά και τη δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης των βλαβών.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin