ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την 01-2020 Τεχνική Περιγραφή μέχρι και τις 06/02/2020.

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_01-2020

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin