Πρόθεση Δημοπράτησης Έργου: “Αντικαταστάσεις-Επισκευές-Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης Και Αποχέτευσης στη ΔΕ Χορτιάτη Ετών 2020 – 2021”

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin