Δημόσια διαβούλευση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο  “Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5835/03-10-2013 ΑΕΠΟ, που αφορά στην: «Λειτουργία πέντε (5) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων», για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Δήμου Χορτιάτη, στην περιοχή του Τ.Δ. Ασβεστοχωρίου, του Δήμου Χορτιάτη, της ΠΕ Θεσσαλονίκης»

Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 11-06-2020 και ημερομηνία λήξης η 29/07/2020

Συνημμένα επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης https://deyaph.gr/deyaph/wp-content/uploads/2020/06/2020_1656_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΜΠΕ.pdf

 

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin