Δημόσια διαβούλευση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κοινότητα Φιλύρου

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο  “Τροποποίηση – Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 10169/2020 ΑΕΠΟ ως προς τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Φιλύρου, Δ.Ε. Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης’’ για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη και την πλήρη υδροδότηση του οικισμού από τις υποδομές της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη θέση Πεύκα”.

Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 18-12-2020 και ημερομηνία λήξης η 16-01-2021 (αποκλειστική προθεσμία βάσει του άρθρ. 2, παρ. 3δ, του Ν. 4685/2020).

Συνημμένα επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ, 694557/17-12-2020 ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin