Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ασβεστοχωρίου

image003 (1)

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταναλωτές στις οδούς Νέας Γενεάς, Κύπρου, Αθηνάς έως Καραμανλή και Διδ. Ζάννα μεταξύ Π. Μελά και Νέας Γενεάς της κοινότητας Ασβεστοχωρίου μπορούν να συνδεθούν στο νέο δίκτυο ύδρευσης. Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 31-08-2021.

Από 01-09 το παλιό δίκτυο καταργείται και η υδροδότηση δεν θα είναι εφικτή. Οι καταναλωτές πρέπει να προσαρμόσουν το εσωτερικό δίκτυο στις θέσεις των διακλαδώσεων του νέου δικτύου ύδρευσης, που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών τους.

Για διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση