Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ασωμάτων στην κοινότητα Χορτιάτη

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ασωμάτων στην κοινότητα Χορτιάτη”.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να αποστείλει σχετική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την 04-2022 Τεχνική Περιγραφή μέχρι και τις 04/04/2022 και ώρα 15:00.

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΕΤΕΠ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.TEYD

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση